CCCMC Leadership
Jiang Hui
Chairman
Liu Danyang
Vice Chairman
Qian Jingfen
Vice Chairwoman
Liu Zhonghui
Vice Chairman